Welkom op onze website.

Omwille van de Corona-maatregelen is het kantoor gesloten tot minstens 19 april.

De overnames die in deze periode moeten afgerond worden, zullen we zo organiseren dat samenkomsten, vergaderingen niet nodig zijn. 

Wij blijven natuurlijk bereikbaar via alle "afstands"communicatiemiddelen en zullen trachten nieuwe aanvragen zo goed mogelijk te behandelen.

Mogen wij daarom vragen om in het aanvraagformulier uw volledige naam (voor- en achternaam), adres, emailadres en mobiel nummer in te vullen, eventueel ondernemingsnummer als u dat al heeft ?

Hierdoor kunnen wij uw vragen direct beantwoorden. Er zijn dossiers die zeer discreet, op vraag van de verkoper(s) moeten behandeld worden. Hierover wordt telefonisch alleen info gegeven nadat u een vertrouwelijkheidsdocument heeft gemaild. U vindt dit document bij de downloads.

Be Safe - Be Happy - Be Proud

Facebook


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 502404 (België) - Dirk Ruelens